Expertises

Wat doen wij?

 

Ontwerp

Je hebt een idee maar weet niet hoe je dit vorm moet geven? Dan zijn wij de ideale partij voor jou. Wij verzamelen de opdrachtgeverswensen en vertalen dit in een eerste schets. We stellen samen het programma van eisen op, welke onderdelen moeten er in het ontwerp komen. De eerste schets die gemaakt wordt is eigenlijk meer een vlekkenplan, zijn onze gedachten sluitend met elkaar? Zo gaan we steeds een stapje verder. Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp en van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Verzamelen van de ideeën en wensen van de opdrachtgever – vaststellen programma van eisen – opstellen vlekkenplan – schetsontwerp – voorontwerp – definitief ontwerp

Projectmanagement

Om een project tot een succes te laten verlopen is het noodzaak dat de juiste kennis aanwezig is. Wij beschikken over de juiste kennis van ruimtelijke tot technische eisen om een project te begeleiden van a tot z. Welke vergunningen zijn benodigd, overleggen met nutsbedrijven en bevoegd gezag en het contracteren externe adviseurs. We selecteren de geschikte aannemer, zitten de bouwvergaderingen voor, stellen notulen op en bewaken het bouwbudget. Eigenlijk alles om de opdrachtgever te ontzorgen. We sturen we het gehele bouwproces, zowel organisatorisch als financieel.

In het kort, hoe gaan we te werk:

externe partijen contracteren - ontwerpteamvergaderingen – notuleren – projectrisico’s inzichtelijk maken - vergunningen aanvragen – bouwvergaderingen– bouwkosten bewaking – bewaking van de budgetten

Technische tekeningen

Als het definitief ontwerp is vastgesteld dat moeten de technische tekeningen worden opgesteld. Op deze tekeningen komt de informatie die noodzakelijk is ter voorbereiding op de omgevingsvergunningaanvraag en het technische bestek. Er volgt een definitieve materiaal keuze en belangrijke aansluitingen worden uitgedetailleerd. Ter voorbereiding op de uitvoering worden de technische tekeningen vertaald tot uitvoeringstekeningen waarmee de aannemer de bouwplaats op gaat.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Detail informatie verzamelen – definitieve materiaal keuzes – technische plattegronden – doorsneden – gevels – details - uitvoeringstekeningen

Bouwkostenraming

Je hebt nu wel een mooi ontwerp liggen, maar wat gaat dit eigenlijk kosten? Heb je deze financiële middelen wel of welk financiering moet je aanvragen? Wij kunnen je helpen met het opstellen van deze kostenindicatie. Zowel globale ramingen als meer gespecificeerde begrotingen. Wij maken de ramingen altijd overzichtelijk, mocht er een planwijziging komen, dan kunnen we dit snel doorvoeren in de raming. Zo weet je vooraf waar je aan begint en kun je tussendoor de gevolgen van wijzigingen zien.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Detail informatie verzamelen – uittrekken van de hoeveelheden – raming opstellen

Bouwtoezicht

Als dan jouw werk eindelijk in de uitvoering gaat, dan wil je uiteraard dat alles volgens de regels gebouwd wordt en dat de aannemer zich wel aan de veiligheid houdt op de bouwplaats. Wij kunnen toezicht houden op de uitvoering, dat betekend dat er wordt gecontroleerd of de aannemer wel bouwt volgens de tekeningen en het bestek. Ook geven wij orders en aanwijzingen om het werk bij te sturen. Na afloop van het project zal het revisie dossier worden gecontroleerd en overgedragen aan de opdrachtgever.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Inlezen in het bestek en tekeningen – toezicht op de bouwplaats – bijwonen vergaderingen – verslaglegging – controle stukken derden- revisie

Visualisatie

Iedereen kent ze wel die mooie plaatjes om te laten zien hoe een bouwwerk er uiteindelijk uit komt te zien. Wat in technische tekeningen toch net altijd wat anders lijkt, is een visualisatie voor iedereen leesbaar. Het brengt je al bijna tot de werkelijkheid. Wij kunnen niet alleen mooie realistische visualisaties opstellen, ook voor schetsvisualisaties van moeilijke bouwkundige details bent u bij ons aan het juiste adres.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Verzamelen van de juiste gegevens – 3d modellering of 3d handschetsen –fotorealistische bewerkingen

Omgevingsvergunning

Je mag niet zomaar ergens gaan bouwen, hier heb je een omgevingsvergunning voor nodig. Ook bij verbouw is in meerdere gevallen een omgevingsvergunning noodzakelijk. Als eerste doen we altijd een check om te bepalen welke stukken noodzakelijk zijn voor jouw plan. Vaak zijn er voor zo’n vergunning tekeningen en rapportages noodzakelijk. Wij regelen dit hele traject voor jou, vragen bij externe adviseurs de benodigde rapportages aan, maken de tekeningen en doen de omgevingsvergunning aanvraag bij jouw gemeente.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Vergunningscheck – externe adviseurs benaderen – verzamelen benodigde gegevens – aanvragen omgevingsvergunning – coördinatie vergunning

NEN 2580 meetrapportage

Ben je eigenaar van een gebouw of ben je van plan een gebouw te kopen, dan wil je natuurlijk weten wat de oppervlakte van het gebouw is en hoeveel verhuurbare vierkante meters er in een gebouw aanwezig zijn. Hiervoor kunnen we een NEN 2580 meetrapport opstellen. Er zijn twee verschillende methoden om een rapportage op te stellen, type A (gemeten op locatie) en type B (gemeten vanaf tekening).

In het kort, hoe gaan we te werk:

Verzamelen van de plattegronden – in het werk controleren – bepalen van de vierkante meters – VVO – BVO - rapportage

De rapportage wordt opgesteld volgens de regels en eisen genoemd in de NEN 2580.

Haalbaarheidsonderzoek

Als je een leuk idee hebt voor een ontwikkeling of een nieuwbouwplan is het natuurlijk wel prettig om te weten of dit alles wel haalbaar is. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek. Hierin checken we of het plan past binnen de huidige procedures, welke aanvullende onderzoeken zijn nodig en welke kosten hierbij komen kijken. Zijn de opbrengsten straks voldoende om het plan haalbaar te maken of zijn hier nog enkele aanpassingen voor noodzakelijk.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Inventarisatie van jouw plan – procedure vaststellen – onderzoeken opstellen – kosten bepalingen bouw / sloop / terreininrichting – opbrengsten bepalen

Bestek

Om er zeker van te zijn dat de aannemer aanbiedt wat jij ook in gedachte hebt is het van belang om de gewenste kwaliteit van het bouwwerk vast te stellen. Dit omschrijven wij in een STABU bestek of technische omschrijving. Hierin worden de eisen van de materialen en producten vast gelegd. De omschrijving of bestek geeft een goede basis voor de aanbesteding waarbij meerdere partijen worden uitgenodigd om een prijs te maken voor de uitvoering van het werk. Iedere uitgenodigde partij krijgt zo dezelfde basis mee om van te rekenen.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Verzamelen van de gegevens van het te maken bouwerk – procedure vaststellen – onderzoeken opstellen – kosten bepalingen bouw / sloop / terreininrichting – opbrengsten bepalen

Heb jij alles al geregeld voor je project, maar ontbreekt er nog een bestek bij jouw aanbesteding, ook dan kunnen wij je helpen. Wij maken bestekken van alle soorten bouwwerken, ook van ontwerpplannen van externe architectenbureaus.

Ontruimingsplattegronden

Het is de bedoeling dat we ons allemaal veilig voelen binnen een gebouw, of dit nu een appartementencomplex, een hotel, een kantoor, een winkel, een school, een bedrijfsruimte of een openbare gelegenheid is. Helaas ontstaan er nog altijd situaties waarin het noodzakelijk is om een gebouw zo snel mogelijk te ontruimen en de juiste hulpdiensten in te schakelen. Daarom is het van belang dat er bij gebouwen et meerdere personen en gebruikers een ontruimingsplattegrond aanwezig is. Op deze plattegrond staat duidelijk aangegeven waar de vluchtwegen zich bevinden, je met elkaar moet verzamelen in een veilige zone en welke blusvoorzieningen er voor handen zijn.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Inventarisatie vluchtwegen – check blusmiddelen – verzamelplaats bepalen

Deze plattegronden worden opgesteld volgens de NEN 1414 en de NEN-EN-ISO 7010

3D BIM

Geregeld zie je de term Bim voorbij komen. Bim staat voor Building Information Model. Het ontwerp van het gebouw wordt in 3d getekend, materialen, producteigenschappen, maar ook onderhoud gegevens worden toegevoegd. Architect, adviseurs, maar ook aannemers en opdrachtgevers wisselen zoveel mogelijk informatie uit, waarbij er een compleet digitaal model ontstaat. Zo ontstaat jouw bouwwerk als 3d model, die je van alle kanten kan bekijken en doorheen kan lopen.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Opzetten van het ontwerp – model delen met adviseurs – materialen en eigenschappen toevoegen – clashes in kaart brengen – onderhoudsgegevens toevoegen

Van belang is om vooraf te bepalen hoe je de samenwerking aangaat, om een goed resultaat te behalen worden de afspraken vastgelegd in een BIM Protocol

Toetsing Bouwbesluit

Ieder bouwwerk in Nederland is verplicht te voldoen aan het Nederlandse Bouwbesluit. In het bouwbesluit is de veiligheid en bruikbaarheid van het bouwwerk vastgesteld. Ook staat de gezondheid van de gebruiker centraal en de energiezuinigheid van het bouwwerk voorop. Niet bij iedereen is bekent welke regels dit zijn of hoe je dit toe moet passen, bij ons kun je altijd terecht met jouw vragen.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Beoordeling van de plannen – check op de regelgeving – advies waar de knelpunten zitten – voorstel voor de oplossing

Alles wordt duidelijk gemaakt op de tekeningen of verwoord in een rapportage

Onderhoud en beheer

De aannemer is eindelijk klaar met de bouw, nu kan jouw gebouw in gebruik worden genomen. Of je hebt een grote investering gedaan om een bestaand pand nieuw leven in te blazen, of misschien zit je wel in een VVE. Dan wil je natuurlijk wel weten hoe de toekomst van jouw gebouw eruit ziet en wanneer er onderhoud noodzakelijk is. Met onze meerjarenonderhoudsplanning weet je precies wanneer er onderhoud nodig is op bepaalde onderdelen. Ook brengen we de daarmee samenhangende kosten in kaart.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Inspectie op locatie – bepaling onderhoud of vervanging - cyclus bepaling - kosteninschatting

Na het vaststellen van het bovenstaand stellen we de planning op en weet je welke middelen je moet reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren.

Ruimtelijke onderbouwing

Soms wil je iets dat niet in het geldende bestemmingsplan past. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen wij je helpen om een ruimtelijke onderbouwing op te stellen waarin we de haalbaarheid van het bouwplan aantonen. Door middel van een plantekening en de onderbouwing tonen we aan dat het plan past binnen het ruimtelijke beleid en dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Soms is het noodzakelijk om de onderbouwing met onderzoek rapportages van externe specialisten samen te stellen, ook hierin nemen wij de coördinatie.

In het kort, hoe gaan we te werk:

Inventarisatie geldend bestemmingsplan – beoordeling nieuwe plannen – overleg met de gemeente – welke onderdelen vraagt de gemeente – onderzoeken opstarten - samenstellen rapportage