Tijdens de bouwvoorbereiding werken onze projectvoorbereiders de ontwerptekeningen verder uit tot een omgevingsvergunning. Tevens worden de tekeningen vertaald naar een technisch bestek, om vervolgens door te gaan naar de aanbesteding. Tot slot worden de uitvoeringstekeningen opgesteld voor de uitvoering.